Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje, Bombnik B-24 Ostrvec 03.03.2012

---------------------------------------
SPOŠTOVANI BRALCI

Interes ljudi o zrušitvi ameriškega strateškega bombnika B-24 Liberator, ki se je zrušil 20. decembra 1944 v vinski gorici Ostrvec pri Rihpovcu in o usodi 10 èlanske posadke tega bombnika, je zelo velik! Zato smo v glasilu GLAS Trebnje za vas odprli tole posebno stran! Na tej strani vas bomo obvešèali o tem zanimivem dogodku, ki se je zgodil med drugo svetovno vojno pred 67 leti.
---------------------------------------
VELIK INTERES ZA AMERIŠKI STRATEŠKI BOMBNIK, KI SE JE ZRUŠIL PRI RIHPOVCU

RIHPOVEC, 03.03.2012 – V organizaciji in na povabilo Društva za napredek Rihpovca je Jože Povšiè iz Trebnjega tamkajšnjim krajanom podrobno predstavil zgodbo o ameriškem strateškem bombniku B-24 Liberator, z vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki se je 20. decembra 1944 zrušil v vinski gorici Ostrvec pri Rihpovcu. Ta zgodba o zrušenem bombniku in o sreèno rešenih ameriških letalcih zanima tako starejše kot mlajše, zato je bil prostor pri g. Alojzu Starièu na Rihpovcu, ki ga uporabljajo tudi za javne prireditve, do zadnjega kotièka poln. Povšiè je udeležencem predavanja predstavil kratko zgodovino prihoda ameriških zraènih sil leta 1943 v provinco Foggia na jugu Italije in nato od tu intenzivno strateško bombardiranje Hitlerjeve Nemèije. 15. ameriška zraèna sila je Nemcem s 1500 bombniki B-24 LIBERATOR in B-17 unièila praktièno skoraj vse, s èimer so Nemci vzdrževali premoè v II. svetovni vojni.
Maruša Zagorc


Slika: Jože Povšiè je udeležencem predavanja na Rihpovcu podrobno prikazal zgodbo o usodi èlanov posadke in bombnika, ki se je zrušil 20. decembra 1944 v vinski gorici Ostrvec pri Rihpovcu. Pokazal je tudi kopije originalnih, takrat tajnih, dokumentov iz ameriških vojaških arhivov. Foto: Stane Mikliè 03.03.2012.


Slika: Udeležence predavanja je zelo zanimalo, kaj se je zgodilo tistega dne z ameriškim bombnikom in z usodo posadke. Foto: Zlatko Rajkoviè 03.03.2012.


Slika: Sestavne dele zrušenega bombnika (desno spodaj), ki jih Jože Povšiè skrbno neguje in hrani, so si udeleženci predavanja z zanimanjem ogledovali. Foto: Stane Mikliè 03.03.2012.


Slika: Predavanja se je udeležila tudi oèividka dogodka, Jožica Stariè, poroèena Rajkoviè, ki sedaj živi v Trebnjem. Takrat je bila stara 11 let in se živo spominja dogodka. Med drugim je tudi povedala, da se je eden od rešenih letalcev s padalom obesil na jablano na Rihpovcu. Visel je okoli dva metra od tal in ves prestrašen èakal, kaj se bo z njim zgodilo, ali ga bodo rešili ali ga bo mogoèe celo kdo od nasprotnikov ustrelil. Z drevesa so ga rešili domaèini Rihpovca. Foto: Zlatko Rajkoviè 03.03.2012.
---------------------------------------
RAZVOZLANA UGANKA O ZRUŠITVI AMERIŠKEGA STRATEŠKEGA BOMBNIKA B-24 PRI RIHPOVCU

RIHPOVEC, OSTRVEC, RADNA VAS, 12.01.2012 – Jože Povšiè iz Trebnjega je po veè kot dvajsetih letih prouèevanja, iskanja ter zbiranja podatkov in dokazov, razvozlal zgodbo o ameriškem strateškem bombniku B-24 Liberator, z vzdevkom »ROSALIE MAE« ki se je na sredo 20. decembra 1944, okoli 12.00 ure, zrušil v vinski gorici Ostrvec, ki leži med naselji Rihpovec in Radna vas. Bombnik B-24 »ROSALIE MAE« je tega dne skupaj z drugimi bombniki imel nalogo, da bombardirajo tovarno orožja Škoda v Plznu na Èeškem. Poleteli so z letališèa San Giovani iz mesta Cerignola v južni Italiji. Med potjo proti Plznu, na višini 8000 metrov, pa je bombniku odpovedal eden od štirih motorjev. Ker orjaški bombnik, ki so mu rekli tudi leteèa trdnjava, ni mogel slediti eskadrilji, je severno od Celovca obrnil in se napotil nazaj v južno Italijo. Nekje nad Mirno pa je prièel motor goreti, zato je 10 èlanska posadka izskoèila s padali, z višine okoli 5000 metrov. Rešilo se je devet èlanov posadke. Le kopilot Batham Rollin ni imel sreèe, njegova usoda pa še ni èisto razvozlana. Verjetno so ga ujeli nemški vojaki blizu Velikega Cirnika pri Tržišèu. Devet èlanov posadke so rešili domaèini, katerim se je komandant in pilot Bone Donald zahvalil in jim v zahvalo podaril svoje osebne stvari. Po nesreèi so se èlani posadke najprej zbirali po hišah domaèinov. Ogledali so si strmoglavljeni bombnik, niè se ni dalo rešiti. S terenci so nato odšli peš na Brezovico pri Mirni, kjer je bila tega dne veèja skupina partizanske vojske. Od tu so èez nekaj dni ponoèi s spremstvom terencev odšli peš mimo Žužemberka in preko Koèevskega Roga v Belo Krajino. Od tu jih je odpeljalo zavezniško letalo C-47 nazaj v bazo v južno Italijo. V bazo so prišli po osmih dneh od nesreèe v Ostrvcu. Jože Povšiè ima veè sestavnih delov tega bombnika, ki jih je zbral s pomoèjo domaèinov. Jože Povšiè se je povezal z Amerièani, tudi s svojci posadke, ki so mu pomagali iskati dokumente o tem bombniku in o njegovi posadki v ameriških arhivih. Podrobnosti o zrušitvi tega bombnika pa Jože Povšiè in njegovi prijatelji iz Amerike še naprej raziskujejo. Zgodbi o tej zrušitvi bombnika B-24 v Ostrvcu bomo tudi v prihodnje v glasilu GLAS Trebnje namenili veliko pozornosti, odprli bomo posebno stran za to zanimivo zgodbo.


Slika: Posadka ameriškega strateškega bombnika B-24 Liberator z vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki se je zrušil v sredo 20. decembra 1944, okoli 12.00 ure, v vinski gorici Ostrvec. Slika teh devetih èlanov posadke je nastala na letališèu San Giovani v južni Italiji, nekaj dni pred zrušitvijo v Ostrvcu. Zadaj v sredini stoji komandant, pilot, poroènik Bone Donald. Umrl je leta 1987, pokopan pa je na ameriškem vojaškem pokopališèu Arlington National Cemetery.


Slika: Poroèilo o posadki in bombniku B-24 Liberator »ROSALIE MAE«, ki je nastalo na letališèu San Giovani 23. decembra 1944, tri dni po nesreèi v Ostrvcu. V poroèilu so podrobno opisani podatki o bombniku, o posadki, o oborožitvi, o vremenu tistega dne. Celo naslovi tistih svojcev, ki jih morajo obvestiti, èe se s èlani posadke kaj zgodi.


Slika: Mesto zrušitve bombnika B-24 »ROSALIE MAE« v Ostrvcu dne 20.12.1944. To sliko je Jože Povšiè izdelal za Amerièane, ki so mu pomagali pri iskanju podatkov o tej nesreèi. Bombnik B-24 je imel èez krila 33,6 metrov, dolg je bil 20,2 metrov in visok 5,5 metrov. Vsak motor je imel 14 cilindrov z moèjo 1200 konjskih sil. Štirje motorji so imeli moè 4800 konjskih sil. Nosil je lahko do 5,8 ton bomb razliènih dimenzij. Oborožen je bil z desetimi strojnicami kalibra 1/2 cole.


Slika: Sestavni deli bombnika B-24 Liberator, z vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki jih je Jože Povšiè zbral od veè domaèinov. S pomoèjo sestavnih delov in drugih dokazov je toèno ugotovil, da gre za ameriški strateški bombnik B-24 Liberator.


Slika: Eskadrilja bombnikov B-24 Liberator, visoko nad oblaki, ki so iz južne Italije nad našimi kraji odhajali bombardirat Hitlerjevo Nemèijo. Ameriška 15. zraèna sila (15th US Army Air Force) je imela leta 1944 v južni Italiji, v provinci Foggia, kar 1468 težkih strateških bombnikov B-24 in B-17, od tega 1080 bombnikov B-24, 709 lovskih letal, 55 izvidniških letal in kar 86.000 osebja, med njimi 14.000 ameriških oficirjev. Ta nepojmljivo moèna ameriška zraèna sila je Nemcem unièila skoraj vse tovarne orožja, vsa letališèa in skoraj vsa letala ter mostove in druge važne komunikacije.
---------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 03-01-2013Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test