Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

Strokovno sporoèilo CPU
------------------------------------
14012801

PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TREND

S projektom »USE-REUSE« se v Sloveniji vzpostavlja mreža centrov ponovne uporabe. Prvi tovrstni center je zaèel obratovati leta 2010 v Rogaški Slatini. Danes v mreži obratuje 9 centrov ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada, eden izmed teh je tudi v Trebnjem.
Za veè informacij kliknite: PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TREND
------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 27-01-2014Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test