Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje, TEST
---------------------------------------
Glasilo GLAS Trebnje MESEC 2012:
---------------------------------------

*****************************

++++++++++++++++++++++++

########################

---------------------------------------


Colors:

black: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

green: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

blue: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

red: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

fuchsia: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

maroon: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

navy: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

olive: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

purple: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

teal: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

gray: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

lime: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

aqua: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

silver: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

yellow: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

white: Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Test 1:

Klikni sliko levo! > GLAS Trebnje
Test 1, klikni GLAS TrebnjeTest 2:

Test 2, Klikni pušèico > GLAS Trebnje


Test 3:

Tudi ta je ... gotov !!! Klikni sliko levo!

Test 4:

GLAS Trebnje tudi na Facebooku, kliknite:
Želimo vam prijetno branje!

Twitter:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Avtor: GLAS Trebnje | 11-11-2014Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test