Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje, KOLOFON, IMPRESSUM
---------------------------------------
KOLOFON, IMPRESSUM:
---------------------------------------
GLAS Trebnje je uradno registriran medij v Republiki Sloveniji.
Odločba: Številka 61510-51/2010/4 z dne 05.05.2010.
Izdajatelj odločbe: Ministrstvo za kulturo RS.

GLAS Trebnje je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS
pod številko 1523

Uredništvo:
Jože Povšič, Barbara Jordan, Maruša Zagorc, Nataša Gole
Glasilo GLAS Trebnje, Gubčeva cesta 09, 8210 TREBNJE

Sedež uredništva in odgovornega urednika:
Gubčeva cesta 09, 8210 TREBNJE

E-pošta uredništva:
glas.trebnje@amis.net

Odgovorni urednik (Chefredakteur):
Jože Povšič, univ.dipl.org.,str.inž.

E-pošta odgovornega urednika:
joze.povsic@amis.net

Telefon odgovornega urednika:
GSM 041 663 847

Spletna domena GLAS Trebnje:
www.joze-povsic.com >Glasilo GLAS Trebnje

Firma in sedež izdajatelja:
NDK Trebnje, Gubčeva cesta 09, 8210 TREBNJE

Nove članke in novice za tekoči mesec v GLAS Trebnje dopolnjujemo po datumih, naraščajoče navzgor.
---------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 10-08-2010Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test