Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje, STROKOVNE INFORMACIJE
------------------------------------
TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
STROKOVNE INFORMACIJE:
------------------------------------
PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TRENDS projektom »USE-REUSE« se v Sloveniji vzpostavlja mreža centrov ponovne uporabe. Prvi tovrstni center je začel obratovati leta 2010 v Rogaški Slatini. Danes v mreži obratuje 9 centrov ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada, eden izmed teh je tudi v Trebnjem.

Pri ponovni uporabi ne gre za recikliranje, marveč se obstoječi sistemi ravnanja z odpadki nadgrajujejo tako, da se v ospredje postavlja spreminjanje odnosa ljudi do okolja, odpadkov, dobrin, etnološkega izročila in pomena ohranjanja tradicije preko praktičnega prikaza uporabe odpadkov kot virov, pri čemer nastajajo zelena delovna mesta. In to je v današnjem času nekaj, česar se gotovo ne otepa nobena lokalna skupnost, saj je ponovna uporaba svetovni trend. Svetovna proizvodnja ima resne težave z omejenostjo virov, zato je ustvarjanje z odpadnimi izdelki in materiali pomembno sporočilo, ki zvišuje moralo in vliva upanje, da je človeštvo vendarle spoznalo možnosti novih dimenzij bivanja in življenja z naravo. Osveščanje o pomenu ponovne uporabe v Centru ponovne uporabe Trebnje (krajše CPU Trebnje) poteka prek različnih dogodkov, od tečaja šivanja in ustvarjalnih delavnic do razvijanja prostovoljstva in konkretnih akcij v lokalnem okolju. Drugačno lahko tako predstavlja mnogo različnih »drugačnosti«. Torej zakaj ne bi posegli po odpadnih surovinah, jim dodali uporabno vrednost in jih vrnili v življenjski krog. Celotna strategija temelji v sistemu 3P: Preprečevanje, Ponovna uporaba in Predelava. Obiskovalci so vselej presenečeni, kaj vse ponuja CPU Trebnje. Največ kupujejo tekstil, obutev igrače, športno, otroško opremo, knjige, male gospodinjske aparate in pripomočke ter izdelke za dom. Vse to pa lahko tudi prinesete, pri čemer morajo biti izdelki nepoškodovani, svetuje promotorka ponovne uporabe v Trebnjem Vesna Hrovat.

Zakaj ponovna uporaba?

¤ Koliko odpadkov bomo 'ustvarili' v svojem življenju? Toliko, ko je teža odraslega človeka, pomnožena s 500.
¤ 75% vseh odpadkov je mogoče predelati (snovno ali termično), zato je ločevanje zelo pomembno.
¤ 15% je kosovnih odpadkov, med njimi jih je kar 25% mogoče ponovno uporabiti.
¤ Za 1 tono odloženih odpadkov je potrebno plačati 120 €, ki jih lahko privarčujemo, če odpadkov ne odložimo.
¤ Z izdelki, ki jih lahko v Centru ponovne uporabe pripravijo za nadaljnjo uporabo, privarčujemo vire kot so voda, surovine, energija.
¤ Centri ponovne uporabe odpirajo nova lokalna delovna mesta.

Obratovalni čas CPU Trebnje: od ponedeljka do petka: od 8.30 – 16.00 ure. Nedelja in praznki zaprto.

V okviru Centra ponovne uporabe smo za naše uporabnike omogočili oddajo rabljenih stvari tudi v času zaprtja trgovine in sicer v rumen zabojnik Centra ponovne uporabe na lokaciji nasproti Policijske postaje v Trebnjem.


Za več informacij obiščite spletno stran (kliknite): www.centerponovneuporabe.si ali pokličite na tel. št.: 031 434 038
e- pošta: trebnje@centerponovneuporabe.si


------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 10-08-2010Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test